In de linkernis, op het einde van een gemetselde gang, ligt een nobele onbekende.
Meesterverteller Albert Verscheure neemt je mee op zijn zoektocht.

In januari kon ik afdalen in de gang, waarvan de ingang zich bevindt in het hoogkoor. Eenmaal de gebroken deksteen opzijgelegd, geeft een smalle trap waarvan de eerste  twee treden ontbreken, uit op een gang. (Voor alle duidelijkheid: de gang leidt nergens naar toe en maakt hierdoor geen verbinding met een plaats buiten de kerk. Ook het verhaal dat er destijds vanuit het kasteel een gang liep naar de kerk, is een verzinsel. Van een echte crypte (Grieks: κρύπτη, krýpti, verborgen) is hier ook niet echt sprake. Er zijn geen opgeborgen relikwieën.). Op het einde beland je in een ruimte, zo 4 x 2 meter groot met een gemetst booggewelf. Er zijn links en rechts van de T-vormige gang twee nissen. In de rechternis bevinden zich de resten van twee doodskisten. Enkele ribben en dijbenen liggen tussen de sponsachtige houten overblijfselen. De schedels ontbreken. De kisten waren vanbinnen witgeverfd en beschreven. Restanten liggen voor de loden kist in de linkernis.

Bemerk hoe de baksteen, mede doordat er geen luchtverontreiniging is, nog mooi zijn oorspronkelijke ‘baksteenroze’ kleur heeft bewaard. Er is een bakstenen vloer.

Maar waarom willen mensen nu op deze plaats begraven worden? Bevoorrechte christenen betaalden de kerkelijke overheid om zo dicht mogelijk bij het hoogaltaar begraven te worden. Zo was men als overledene zeer dicht bij het eucharistisch gebeuren, met als hoogtepunt de consecratie. Keizer Jozef II van Oostenrijk krijgt nog steeds een plaats in de hedendaagse geschiedenisboeken omdat hij verregaande hervormingen doorvoerde. Zo schafte hij het lijfeigenschap af. Maar in 1784, vijf jaar voor de Franse Revolutie, verbiedt hij door het Edict ‘angaende de begrafenissen’ om nog langer deze bevoorrechte burgers te begraven in bedehuizen. Napoleon zal twintig jaar later in 1804 dit edict door middel van een Keizerlijk Decreet handhaven.

De crypte in de kerk diende uiteraard als begraafplaats voor de heren van Ingelmunster, o.a. de familie de Plotho, kasteelheren.  Reeds vanaf 1697 vinden we archiefstukken terug met namen van mensen die daar werden neergelegd. In 1825 echter vindt men een toelating terug van de Hollandse koning Willem voor heer Charles de Plotho, bij uitzondering.

Op de kist lag er oorspronkelijk een loden opschrift. Deze werd bewaard op de pastorie en is nu voor de eerste keer gefotografeerd. De sluitzegel op het bruine verpakkingspapier vermeldt een telefoonnummer: 315.11.
Ingesloten bij de loden plaat vond men een slordig getypt document. Iemand ontcijferde in 1927 de in lood gekraste tekst.

Zou het die man zijn in de kist?  Voor de familie de Montblanc was hij zeker belangrijk want hij was het die bij testament de heerlijkheid Ingelmunster overmaakte aan de eerste de Montblanc, Charles Alberic Clément, een bastaardkind van de ongehuwde Charles de Plotho.  Dat hij daar al die tijd is blijven liggen, zou kunnen.

De familie de Montblanc, die in 1865 een eigen grafkapel had op het nieuwe kerkhof, vond het niet noodzakelijk daar de Plotho’s over te brengen. Hierdoor bleven ze wellicht in de crypte.  Mocht alles kloppen, een interessant weetje. Nu nog de kist open krijgen.

%d bloggers liken dit: